İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Cobotics çağında ilerlemek

Bu yeni on yıla girerken, tüm sektörlerdeki iş liderleri, verimlilik yaratmanın, müşteri hizmetlerini geliştirmenin, mevzuata uygunluğu sağlamanın ve yeniliği artırmanın yolu olarak dijital dönüşüme öncelik vermeye devam ediyor. Kuruluşlar, giderek çalkantılı bir küresel ekonomide rekabet edebilmek için, gelecekteki ekonomide başarılı olmak için yeni teknolojileri ve operasyonel modelleri benimsemeleri gerektiğini kabul ediyor.

Otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin geniş çapta benimsenmesi hakkındaki söylemler ufukta toplu işten çıkarmaların olabileceğine yönelik korku ve belirsizliklere sebep olmuştur. Yaygın olarak ana akım medya tarafından sürdürülen bu görüş, robotların işimizi garip ve çoğu zaman kasvetli bir gelecek dünyasında almaya geldikleri olmuştur. Birçok dijital dönüşüm programı, değişime dirençli ve yeni teknolojilerle etkileşimde bulunmak istemeyen insanlara çok da bir şey ifade etmemektedir.

Bununla birlikte, geleceğin daha büyük bir hızla yaklaştığına dair işaretler var ve biz henüz sadece otomasyon bakış açısını görüyoruz. Gerçekten de, yapay zekanın önümüzdeki yıllarda iş ve verimlilikte çok net bir artışa yol açacağı yaygın olarak kabullenilmektedir. Elbette belirli endüstrilerde ve iş rollerinde bazı iş değişiklikleri olsa da, yapay zeka milyonlarca yeni uzman ve yüksek vasıflı iş yaratacaktır.

Kuşkusuz, çok daha önemli olan, otonomi ve otomasyonun insanların gündelik iş yapma şekillerine getireceği etkidir. Araştırma şirketi McKinsey, mevcut teknolojimiz ile önümüzdeki 10 yıl içinde tüm mesleklerin yüzde 5’inin mevcut teknolojiler kullanılarak tamamen otomatikleştirilebileceğini öngörüyor. Firmanın bir başka öngörüsü ise tüm mesleklerin yüzde 60’ında yapılan işlerin en az yüzde 30’unun yine mevcut teknolojiler ile tamamen otomatik hale getirilebileceği yolunda. Dolayısıyla, otomasyon ve robotlar, insanları değiştirmek yerine, operasyonların ve görevlerin hem insanların hem de teknolojinin göreceli güçlü yönlerine göre karma bir işgücü modeline evrilmesini sağlayacaktır.

Önümüzdeki on yıl boyunca, işyerinde insanlar ve makineler arasında çok daha yakın bir işbirliği göreceğiz; şimdiden robotlar ve otomasyon, verimlilik ve personel katılımı konusunda büyük bir kayıp olan tekrarlayan ve zaman alıcı görevleri devralarak işçilerin daha katma değerli işlere odaklanmalarına yardımcı oluyor. Burada avantajlar çok açık: verimlilik, yüksek çalışan katılımı ve gelişmiş performans/servis seviyeleri.

Cobotics Çağına Giriş

Hibrit bir işgücü modeline geçişi hızlandırmak için, otomasyonun tanımını yeniden yapmalıyız. Bu yeni tanımlama, robotların, mevcut işgücü için daha az tehdit haline gelmesine ve yeni beceriler ile donanmış çalışanların daha verimli, daha etkili ve katma değeri yüksek işlere odaklanmasını sağlar. Tüm sektörlerde, robotların ve yapay zekanın işgücünü engellemenin aksine çalışma hayatını geliştirebileceği bir çerçeve çizmeliyiz. Burada işbirlikçi robotların (cobots) oynayacağı çok büyük bir rol vardır.

Tanım olarak cobotics (collaborative robotics), çalışanlar ve makineler/robotlar arasındaki işbirliğidir. Bu tanımda makineler normalde bir insan tarafından gerçekleştirilen, tekrarlayan, tehlikeli veya yorucu görevleri yerine getiren işbirlikçi robotlardır, ancak her görevde insanın yerinde değil, ekibin yanında çalışabilirler. İşbirlikçi robotlar talimatları çalışanlardan alır, kontrol edilir ve yönetilir.

İster perakende, sağlık, konukseverlik ya da temizlik için olsun, işbirlikçi robotlar insan işçilerin en zahmetli, sıkıcı, güç ve enerji gerektiren görevlerini devralabilir. Bu şekilde çalışanlar çabalarını başka yerlere, daha ödüllendirici ve katma değerli işlere odaklanabilirler. İleri görüşlü kuruluşların operasyonel modellerine işbirlikçi robotların getirdiği bir dizi sektörde bu gelişmeleri görüyoruz.

Bu tür bir insan-robot karışımı işgücü içinde işletmeler nesnel düşünce, yaratıcılık ve problem çözme kapasiteleriyle her iki unsurun (verimlilik, tutarlılık ve tekrarlanan görevleri yerine getirme performansı açısından) faydalarından yararlanırlar. Tüm sektörler için yüksek kalitede yeteneklerin talep göreceği zorlu bir işgücü piyasasında, personelin gerçekten bir etki yaratacak faaliyetlere odaklanması mantıklıdır.

Teknolojinin ötesinde yenilik

İşletmeler yeniliklere yalnızca teknolojik bir bakış açısıyla yaklaşırlar, ama aynı derecede önemli olan yeni fikirleri ve yeni iş modellerini benimseme isteğidir. Günümüzde kuruluşların faaliyetlerinin tüm alanlarına çeviklik ve ölçeklendirilebilirlik katmaları, piyasa dinamiklerine uyum sağlama ve yeni fırsatlardan yararlanma esnekliğine sahip olmaları gerekmektedir.

Yeni tehditlere hızla tepki vermek

Kuruluşlar işbirlikçi robotları faaliyetlerine dahil ettikçe geleneksel tedarik yöntemlerinden ziyade daha yenilikçi ve esnek kiralama modelleri arayacaklardır. Robotların daha da yerleşmesi ile, organizasyonların en son teknolojilere büyük bir ön yatırım yapmadan erişmelerini sağlayan yenilikçi iş modelleri göreceğiz. Tüm servis ve güncellemeler dahil olmak kaydı ile bu yeni iş modelleri RaaS adıyla anılmaktadır ve robotların bakımı, ikmali ve hatta ikamesi için zorluk, bulunabilirlik ve ek maliyetleri ortadan kaldırır.

Ayrıca, işbirlikçi robotlar operasyonların sürekli olarak optimize edilmesini sağlamak ve daha hızlı, daha akıllıca kararlar vermek için sahip oldukları sensörlerin yardımı ile, anlamlı değerlere dönüştürülebilecek çok kapsamlı veriler toplayabilir.

Gerçekten de işbirlikçi robotlar, otomasyon kadar yenilik, akıllı ve verimli çalışmaya olan yönelimleri ile de öne çıkmaktadırlar, ki bu da hem yöneticiler hem de çalışanları düşünce sisteminde büyük bir değişim gerektirir.

Bu önemli bir kültürel değişimdir ve işletmelerin işbirlikçi robotları sorunsuz bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için firma genelinde davranışları ve zihniyetleri etkilemek amacıyla doğru stratejiler gerektirmektedir. Teknoloji sağlayıcılarının, yöneticilerin değişimi yönetmelerine yardımcı olacak ve insanları robotlarla birlikte etkili ve uyumlu bir şekilde çalışmaları için güvence altına alacak, eğitecek ve becerilerini artıracak eğitimler ve yöntemler sunma yükümlülüğü vardır.

Cobotics Farkı

Üstü kapalı bir otomasyon sürecine girip çalışanları işten çıkarmak yerine, özellikle Z kuşağı arasındaki yeni yetenekleri çekmek için işbirlikçi robotları kullanarak daha verimli ve hedef odaklı bir organizasyon şeması ortaya koymak cobotics çağında sık göreceğimiz bir oluşumdur.

Z kuşağına bu yeni organizasyon yapısı ile gönderilen mesaj açıktır: çalışanlarımıza sıradan ve tekrarlayan görevlere çok daha az zaman harcadıkları ilginç ve tatmin edici işler sunabiliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, depresyon ve kaygının küresel ekonomik etkisinin her yıl 1 trilyon ABD doları olduğunu ve tüm sektörlerdeki kuruluşların işyerinde ve ötesinde sağlık ve refahı ele almak ve teşvik etmek için mücadele ettiğini tahmin etmektedir. Cobotics, işyerinde zihinsel ve fiziksel sağlığın işletmeler ve halk sağlığı yetkilileri için her zamankinden daha önemli bir endişe haline geldiği bu günlerde çalışanların refahına olan bağlılığı göstermektedir.

Yeniliğe böyle bir bağlılık ve önerilen cobotic bazlı yeni organizasyon şemaları, ister tüketici ister birey olsun, potansiyel müşteriler için de oldukça caziptir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde ilk olarak işbirlikçi robotları operasyonlarına entegre eden işletmeler pazarda gerçek bir farklılaşma yaratacak ve kendilerini gelecekteki çalışma yöntemleriyle uyumlu hale getirmek isteyen ileri görüşlü organizasyonlara yol gösterecektir.

Cobotics, iş dünyasında ve dijital dönüşümde daha akıllı, daha gelişmiş bir yaklaşımı temsil eder; verimlilik ve artırılmış performans sunmak için yeni teknoloji ve yaklaşımları kullanan, aynı zamanda otomasyon ve yapay zeka sınırlamalarını ve teknoloji ile işbirliği içinde çalışmak için verimli, sağlıklı ve üretken bir iş gücü yaratma ihtiyacını da kabul eden bir teknolojidir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »