İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aşağıdan yukarıya motivasyon

Kriz dönemlerinde şirket yönetimi konulu makalemizde, böylesi zor zamanlarda şirket üst yönetimlerinin izlemesi gereken stratejiler üzerinde durmuştuk. Bir organizasyonun misyonu doğrultusunda büyüyerek ilerleyebilmesi için, liderler kadar ekibin diğer üyelerine de düşen görev ve sorumluluklar vardır. Görev tanımlarında ki standartlarla sınırlı bir sorumluluk anlayışı normal şartlarda ayakta kalabilmek için yeterli olabilir. Eğer amacınız, piyasa koşullarından mümkün olduğunca bağımsız ve karlılığınızı koruyarak büyümek ise; bu durumda ekibinizdeki her kademeden çalışan, görev tanımında belirtilenin üstünde ve ötesinde bir performansı gerçekleştirmek zorunda olduğunun bilincinde olmalıdır. Bu bilinç; daha fazla katma değer yaratmakla ilgili tüm zihinsel ve fiziksel katkıları kapsar.

Organizasyon içinde yukarıdan aşağıya misyon, vizyon ve hedefleri içeren bir strateji verildiği gibi, ekipten yönetime de daha iyi sonuçların daha az kaynak kullanılarak nasıl alınabileceğine ilişkin önerilerin yapılması ve ilgili geri bildirimlerin verilmesi gereklidir. Bu,  şirket içindeki her kademeden çalışanın sorumluluğudur. Şirketlerin, ürettikleri mal ve hizmetlerin kalitesinin artırılması ve maliyet avantajı sağlayabilmelerine olanak sağlayacak bu türden fikir ve önerilerin, stratejileri kararlaştırmakla görevli olan  üst kademelerden çok,  üretimin mutfağındaki ekip üyelerinin görev ve sorumluluk alanına girer.  

Elde edilen ürün veya sunulan hizmet üzerindeki katma değeri artırmasını beklediğiniz kişi, öncelikle bunun gerekliliğine inanmış olmalıdır. Bundan sonra yapılacak iş, standardın dışına çıkma ve farklı sonuçlar almayı sağlayacak değişik bir bakış açısını yakalamak olmalıdır.Üretimin, sunumun ve tahsilatın her aşamasında, bu faaliyetlerin, daha kaliteli, çabuk ve daha az maliyetle gerçekleştirilmesinin farklı yol ve yöntemleri mutlaka vardır. Bu amaçla tüm şirket çalışanları çözüm odaklı sorgulamalar yapmalı, fikir üretmeli, önerilerde bulunmalı ve üretilen çözümlerin uygulamaya koyulmasına katkı yapmalıdır. Bu amacı gerçekleştirmek için elde olanı korumaktan çok, gelecekte var olmayı amaçlayan vizyoner bir bakış açısına sahip olmak gereklidir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz daha fazla  katma değer yaratımına yardımcı olacak fikir akışına dayalı sistemin kurulma ve işlemesine uygun iklimin yaratılması ve korunması ise üst yönetimin görevidir.

 Bu işin ilk aşaması,  işe alım sürecinde katma değer yaratma potansiyeli taşıyan profesyonellerin seçilmesidir. Ardından ekipte bu bilincin oluşturulması ve içselleştirilmesi gerekir. Bu amaçla eğitim çalışmaları, süreçlere ilişkin gözlem, ölçme ve ödüllendirme prosedürleri işletilir.    

Diğer yandan,  şirket kültürünün; bu türden sorgulayan, farklı açılardan bakma eğilimli unsurlara,  ihtiyaç duydukları hareket alanı ve özgürlüğü sağlayacak nitelikte olmasının gerekliliğini de  belirtmekte yarar var. Yaratıcı zihinler bu yeteneklerini, yeterli uygulama sahası buldukları özgür ortamlarda sergileyebilirler. Sözünü ettiğimiz  özgürlük anlayışı, tekrarını yapmaktan kaçınmak kaydıyla,  kişiye gerektiğinde hata yapma şansını da! vermelidir. Zaman zaman hata yapmanın öğreticiliğinden de faydalanılabilir.

Coşkulu, istekli, dinamik ve başarma isteği olan bir ekip kurmak ve sonuç odaklı olarak çalışmasını sağlamak .

İşte bütün yapılması gereken bu.

Verimli, bereketli günler dileğiyle, sağlıcakla kalın.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »